Obekväm rättvisa,
Rättvis rättegång.

En brottmålsprocess kännetecknas av konflikt. Till skillnad från andra konflikter kan processen inte lösas genom att parterna kommer överens. För att få en rättvis prövning behöver du därför en advokat som bara företräder ditt perspektiv och som inte värjer sig för det obekväma eller kontroversiella.

Vi på Fria Advokater arbetar alltid utifrån din sanning. Vi har tidigare drivit flera uppmärksammade och omstridda processer, bland annat al-Barakat-målet om FN:s sanktionslistor och resningsärendena i ”Fallet Ulf” och Quick-skandalen. Vi tar också regelbundet ställning i principiella rättsfrågor. De senaste åren har vi till exempel drivit frågor om tolkning av terrorlagstiftningen och bevisvärdering av meddelanden från s.k. Enchrochat.

Fria Advokater är en specialiserad brottmålsbyrå. Vi har lång erfarenhet av alla typer av brottmål, från ekonomisk och organiserad brottslighet till brott med internationell anknytning och brott mot mänskliga rättigheter. Vi företräder företag i brottmålsrelaterade ärenden och hanterar regelbundet yttrande- och tryckfrihetsmål samt ärenden om rikets säkerhet.

Vi ger alltid uppdraget den tid och arbete som behövs. När det krävs är vi alltid flera som arbetar tillsammans i ärendet. Utöver byråns medarbetare har vi tillgång till ett brett nätverk av externa experter, bland annat IT- och telekomingenjörer, forensiker, revisorer och rättsläkare. Vi har därför resurser att hantera både stora och komplexa ärenden.

Kontakta oss här om du behöver vår hjälp.

Thomas Olsson

Advokat/delägare

Max Ahlgren

Advokat/delägare

Sandra Hansson

Kanslipersonal

Yvonne Söder

Ekonomiansvarig

Arbete och praktik
Vi tar regelbundet emot praktikanter från juristutbildningen (uppsatspraktik eller annan praktik inom ramen för utbildningen). Kontakta oss gärna här om du är intresserad och vill veta mer.