Välkommen till Fria Advokater

Vi vet vad som krävs för att tillvarata dina rättigheter. En advokatbyrå med kompetenta och engagerade medarbetare som lyssnar på dig. En advokatbyrå med medarbetare som är oberoende och orädda. En advokatbyrå som i alla lägen för din talan. Vi är Fria Advokater.

Om oss

Fria Advokater startades av advokaterna Thomas Olsson, Max Ahlgren och Jonas Tamm. Kontoret är beläget på Kungsholmen i Stockholm men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Uppdragsområden

Vi på Fria Advokater erbjuder kvalificerat biträde inom följande rättsområden:

Brottmål inklusive ekobrott (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)

Familjerätt

Socialrätt innefattande mål rörande tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT

Utlänningsrätt

Yttrande- och tryckfrihetsrätt

Resningsärenden

Civilrätt innefattande fastighetstvister, försäkringstvister, avtalstvister och tillståndsärenden