Rekrytering

Student


Praktik i samband med uppsatsskrivande

Byrån erbjuder studenter från juristprogrammet möjligheten att förena uppsatsskrivandet med praktik under 10 veckor.

Under praktikperioden får praktikanten bistå byråns advokater och biträdande jurister i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar, inlagor till domstolar osv. Praktikanten kommer även att få följa med advokaterna och de biträdande juristerna på domstolsförhandlingar.

Utöver goda betyg från juristprogrammet samt färdighet att uttrycka sig väl i tal och skrift så värdesätter vi sökandens personlighet och sociala förmåga. Ansökan ska innefatta personligt brev, CV samt betyg. Vi går igenom alla ansökningar kontinuerligt och försöker ge besked så snabbt vi kan. Praktiken är oavlönad.

Välkommen att skicka dina ansökningshandlingar till info@friaadvokater.se.