Skip links

Rättsområden

Brottmål

inklusive ekobrott (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)

Socialrätt

innefattande mål rörande tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT

Civilrätt

innefattande fastighetstvister, försäkringstvister, avtalstvister och tillståndsärenden

Familjerätt
Asyl- och utlänningsrätt