Skip links

Zinar Budak

Biträdande jurist

budak@friaadvokater.se

Zinar Budak är biträdande jurist vid Fria advokater sedan maj 2018. Studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur kand 2018. Zinar Budak åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt samt allmän praktik.

Språk
Svenska, engelska, kurdiska och turkiska

Inriktning
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och allmän praktik.

budak@friaadvokater.se