Skip links

Rosa Nicole Abas

Biträdande jurist

abas@friaadvokater.se

Rosa Nicole Abas är biträdande jurist vid Fria advokater sedan oktober 2016. Hon studerade juridik vid Örebro universitet och tog sin jur kand 2016. Rosa Nicole Abas åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt samt allmän praktik. Rosa Nicole Abas har även mångårig arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatrin samt allmän hälso- och sjukvård såsom examinerad undersköterska med psykiatrisk inriktning.

Språk
Svenska, engelska och arabiska

Inriktning
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och allmän praktik

abas@friaadvokater.se