Skip links

Jonatan Aleman Arnö

Biträdande jurist

arno@friaadvokater.se

Jonatan Aleman Arnö är biträdande jurist vid Fria Advokater sedan september 2019. Han studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur kand i maj 2019. Jonatan Aleman Arnö har även studerat internationella relationer vid University College London i England. Under studietiden arbetade han bland annat på den affärsjuridiska advokatfirman Gernandt & Danielsson och på Stockholms tingsrätt.

Språk
Svenska och engelska

Inriktning
Jonatan Aleman Arnö åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt och socialrätt samt allmän praktik.

arno@friaadvokater.se