Skip links

Jonas Tamm

Advokat/delägare

tamm@friaadvokater.se

Jonas Tamm blev jur kand vid Stockholms universitet 2002, Han fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Huddinge tingsrätt under åren 2002 -2004. Under perioden 2004-2013 arbetade han vid Sju Advokater KB i Stockholm. Han blev advokat 2008 och är delägare i Fria Advokater sedan 2013. Jonas Tamm har varit engagerad inom Amnesty Internationals grupp för internationella brottmålsdomstolen. Han har hållit föreläsningar vid Advokatsamfundets kurser för blivande advokater. Jonas Tamm arbetar huvudsakligen med brottmål.

Språk
Svenska och engelska

Inriktning
Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde) och migrationsrätt

tamm@friaadvokater.se