Skip links

Johan Grahn

Advokat

grahn@friaadvokater.se

Johan Grahn är sedan 2017 advokat på Fria Advokater. Han studerade juridik vid Umeå universitet och tog sin jur kand 2013. Johan Grahn har från 2013 arbetat på flera advokatbyråer med inriktning på humanjuridik. Han åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt samt allmän praktik.

Språk
Svenska och engelska

Inriktning
Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och civilrätt

grahn@friaadvokater.se