Skip links

Amana Ayob Landin

Advokat

landin@friaadvokater.se

Amana Ayob Landin blev advokat 2014 och har varit anställd vid Fria Advokater sedan 2013. Hon kommer närmast från advokatbyrån Elisabeth Fritz där hon arbetade under perioden 2008 – 2013. Amana Ayob Landin har särskild kompetens inom området hedersrelaterad brottslighet. Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Språk
Svenska, engelska och persiska

Inriktning
Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

landin@friaadvokater.se