Skip links

Alparslan Tügel

Advokat

tugel@friaadvokater.se

Alparslan Tügel är advokat och har varit verksam vid byrån sedan 2017. Han studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur kand 2014. Under perioden 2014-2015 tjänstgjorde Alparslan Tügel som handläggare och därefter som beslutsfattare vid en asylprövningsenhet på Migrationsverket. Under åren 2015-2017 fullgjorde han tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt. Alparslan Tügel har även tjänstgjort vid Sveriges Ambassad i Ankara, Turkiet samt studerat internationell rätt vid University of Toronto, Faculty of Law i Kanada och vid Bucerius Law School i Tyskland. Han kommer närmast från en tjänst som processförare vid Migrationsverket.

Språk
Svenska, engelska och turkiska

Inriktning
Brottmål (försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde) och migrationsrätt inklusive säkerhetsärenden.

tugel@friaadvokater.se