Skip links

Alexandra Baron

Biträdande jurist

rodell@friaadvokater.se

Alexandra Baron är biträdande jurist vid Fria advokater sedan februari 2019. Hon studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur kand 2016. Under perioden 2016-2017 arbetade hon som biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon kommer närmast från tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt där hon arbetade under perioden 2017-2019.

Språk
Svenska, engelska

Inriktning
Alexandra Baron åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt och socialrätt samt allmän praktik.

baron@friaadvokater.se