Thomas Olsson

Thomas Olsson

Advokat/delägare

Språk: Svenska, engelska
Mobil: 070 978 41 45
Mail: olsson@friaadvokater.se

Jonas Tamm

Jonas Tamm

Advokat/delägare

Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde) och migrationsrätt
Språk: Svenska och engelska
Mobil: 070 392 24 07
Mail: tamm@friaadvokater.se

Jonas Tamm blev jur kand vid Stockholms universitet 2002, Han fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Huddinge tingsrätt under åren 2002 -2004. Under perioden 2004-2013 arbetade han vid Sju Advokater KB i Stockholm. Han blev advokat 2008 och är delägare i Fria Advokater sedan 2013.

Jonas Tamm har varit engagerad inom Amnesty Internationals grupp för internationella brottmålsdomstolen. Han har hållit föreläsningar vid Advokatsamfundets kurser för blivande advokater. Jonas Tamm arbetar huvudsakligen med brottmål. Han åtar sig även uppdrag inom migrationsrätt.

Max Ahlgren

Max Ahlgren

Advokat/delägare

Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde) och civilrätt
Språk: Svenska och engelska
Mobil: 070 143 10 00
Mail: ahlgren@friaadvokater.se

Max Ahlgren studerade vid Göteborgs universitet, juridiska institutionen, och tog sin jur. kand. examen 2004. Mellan åren 2004-2006 tjänstgjorde han som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Därefter arbetade han vid processavdelningen på advokatfirman Wistrand fram till 2008 för att därefter påbörja sin anställning vid advokatfirman Silbersky där han blev delägare 2012. Delägare i Fria Advokater sedan 2013.

Han arbetar huvudsakligen med brottmål och håller regelbundet kurser.

Amana Saraj Landin

Amana Ayob Landin

Advokat

Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.
Språk: Svenska, engelska och persiska
Mobil: 070 783 82 89
Mail: landin@friaadvokater.se

Amana Ayob Landin blev advokat 2014 och har varit anställd vid Fria Advokater sedan 2013. Hon kommer närmast från advokatbyrån Elisabeth Fritz där hon arbetade under perioden 2008 – 2013. Amana Saraj Landin har särskild kompetens inom området hedersrelaterad brottslighet.

Hon åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Johan Grahn

Johan Grahn

Advokat

Inriktning: Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och civilrätt Språk: Svenska och engelska
Mobil: 072 325 00 82
Mail: grahn@friaadvokater.se

Johan Grahn är sedan 2017 advokat på Fria Advokater. Han studerade juridik vid Umeå universitet och tog sin jur kand 2013. Johan Grahn har från 2013 arbetat på flera advokatbyråer med inriktning på humanjuridik.

Han åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt samt allmän praktik.

Rosa Nicole Abas

Rosa Nicole Abas

Biträdande jurist

Inriktning: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och allmän praktik
Språk: Svenska, engelska och arabiska
Mobil: 073 745 00 78
Mail: abas@friaadvokater.se

Rosa Nicole Abas är biträdande jurist vid Fria advokater sedan oktober 2016. Hon studerade juridik vid Örebro universitet och tog sin jur kand 2016. Rosa Nicole Abas åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt samt allmän praktik.

Rosa Nicole Abas har även mångårig arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatrin samt allmän hälso- och sjukvård såsom examinerad undersköterska med psykiatrisk inriktning.

Alparslan Tügel

Alparslan Tügel

Biträdande jurist

Inriktning: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och allmän praktik.
Språk: Svenska, engelska och turkiska
Mobil: 070 729 90 70
Mail: tugel@friaadvokater.se

Alparslan Tügel är biträdande jurist vid Fria Advokater sedan 2017. Han studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur kand 2014. Under perioden 2014-2015 tjänstgjorde Alparslan Tügel som handläggare och därefter som beslutsfattare vid en asylprövningsenhet på Migrationsverket. Under åren 2015-2017 fullgjorde han tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt. Alparslan Tügel har även tjänstgjort vid Sveriges Ambassad i Ankara, Turkiet samt studerat internationell rätt vid University of Toronto, Faculty of Law i Kanada och vid Bucerius Law School i Tyskland. Han kommer närmast från en tjänst som processförare vid Migrationsverket.

Zinar Budak

Zinar Budak

Biträdande jurist

Inriktning: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och allmän praktik.
Språk: Svenska, engelska, kurdiska och turkiska
Mobil: 073 509 42 62
Mail: budak@friaadvokater.se

Zinar Budak är biträdande jurist vid Fria advokater sedan maj 2018. Studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur kand 2018. Zinar Budak åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom rättsområdena familjerätt, socialrätt och migrationsrätt samt allmän praktik.

Sandra Hansson

Sandra Hansson

Kanslipersonal

Tel: 08-24 23 23
Mail: info@friaadvokater.se

Sandra Hansson är anställd vid Fria advokater sedan 2013.

Sanna Hellkvist Kallio

Sanna Hellkvist Kallio

Kanslipersonal

Tel: 08-24 23 23
Mail: info@friaadvokater.se

Sanna Hellkvist Kallio är anställd vid Fria advokater sedan 2015.

Yvonne S�der

Yvonne Söder

Ekonomiansvarig

Tel: 08-24 23 23
Mail: info@friaadvokater.se

Ekonomiansvarig.