Skip links

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott?

Det är i princip först genom en polisanmälan som du som brottsoffer har möjlighet att tillvarata dina rättigheter. Polisen är skyldig att ta upp en polisanmälan. När en anmälan gjorts startar polisen vanligtvis en förundersökning, det vill säga en utredning som syftar till att klara upp brottet. Ofta är det en åklagare som leder förundersökningen. I den juridiska process som då sätter igång kallas brottsoffret för målsägare.

Blir du misstänkt för ett brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. Du har i princip alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du anhålls.

Förundersökningen

Under förundersökningen gör polisen olika saker för att samla ihop bevis mot den som är misstänkt för brottet och för att få en så bra bild som möjligt av vad som har hänt. En viktig del i detta arbete är ofta förhöret med målsägaren. Förhöret kan hållas både på plats i samband med brottet och/eller senare på polisstationen. I vissa fall kan förhör hållas på telefon.

Som målsägare har man i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett sådant biträde kan förordnas av domstolen redan under förundersökningen eller då en rättegång börjar närma sig. Målsägarbiträdet ger dig stöd och hjälp rörande de juridiska frågorna. Du kan även vända dig till Socialtjänsten i din kommun eller till någon av de ideella organisationer som arbetar med att ge brottsoffer stöd och hjälp.

Utredning av skadestånd

Som målsägare har man i vissa fall rätt att få skadestånd av den som döms för brottet. Till exempel kan man få ersättning för den kränkning man upplevt och för de fysiska och psykiska skador man drabbats av. Andra poster som man kan ha rätt att få ersättning för är utlägg för läkarvård, förstörda kläder och inkomstförlust. Det är domstolen som beslutar om skadestånd ska betalas ut eller inte. Beslutas det om skadestånd kan du få hjälp av kronofogdemyndigheten att kräva in beloppet.

Under förundersökningen kan det vara bra att tänka på att spara kvitton för utgifter som du haft och att dokumentera de skador du drabbats av. Det kan även vara klokt att så snart som möjligt meddela ditt försäkringsbolag då sådan kontakt kan underlätta att senare få ut eventuell försäkringsersättning.

Rättegången

När förundersökningen är klar går en åklagare igenom hela utredningen. Anser åklagaren att bevisningen är tillräcklig beslutar han eller hon att det ska bli rättegång. Om bevisningen inte är tillräckligt stark beslutas att förundersökningen ska läggas ned. Ett nedläggningsbeslut går att få överprövat.

Beslutas om rättegång kommer du att kallas till domstolen. Vid rättegången kommer du bli ombedd att berätta om händelsen för domstolen. Under detta förhör ställs frågor av åklagaren, ditt eventuella målsägandebiträde, försvarsadvokaten och av domaren. Efter förhöret med dig hålls ett förhör på ungefär samma sätt med den som är misstänkt för brottet – den tilltalade. Till sist hålls förhör med eventuella vittnen. Det kan vara obehagligt att möta den tilltalade i rättssalen. I undantagsfall kan domstolen besluta att han eller hon inte får vara i rättssalen då målsägaren förhörs. Det är bra att prata med ditt målsägandebiträde om denna fråga innan förhandlingen.

Efter rättegångens slut meddelas domen. Ibland kan domen komma direkt efter rättegången. I andra fall kan det dröja en viss tid. Är man missnöjd med domen kan man överklaga denna till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades.