Skip links

Finansiering

Finansiering

Väljer du att anlita en jurist vid Fria Advokater kan du i många fall få hjälp att betala för de tjänster som vi erbjuder.

Rättsskydd

I hemförsäkringen eller fordonsförsäkringen ingår oftast ett rättsskydd. När en tvist uppstår kan rättsskyddet ibland tas i anspråk för att täcka den större delen av kostnaderna för ett juridiskt ombud. Ofta sker dock ett avdrag för självrisken. Denna del betalas då direkt till ombudet av personen som anlitat denne.

Rättshjälp

För det fall en person saknar försäkring eller tvisten inte täcks av försäkringen, exempelvis på grund av karensregler efter separation, och hans eller hennes inkomst och tillgångar understiger en viss nivå kan rättshjälp beviljas. Det är då staten som ersätter del av ombudets kostnader. Den som beviljas rättshjälp kan beroende på inkomstförhållandena bli skyldig att bidra till viss del av kostnaden.

Du är välkommen att kontakta Fria Advokater om du har frågor kring möjligheterna till rättsskydd och rättshjälp i just ditt ärende.