Skip links

Familjerätt

Familjerätt

Ombud vid tvister

Tiden runt en skilsmässa och separation är ofta upprivande och känslomässigt jobbig. Många praktiska beslut måste tas. Till exempel hur saker man har ska fördelas. Finns barn i familjen kan frågor uppkomma om vårdnad, boende och umgänge.

Ibland är relationen så konfliktfylld att denna typ av frågor inte går att lösa på egen hand. Det kan då ofta vara klokt att vända sig till en jurist med familjerättslig inriktning som företräder dig i förhandlingar och biträder dig i den juridiska processen.

Fria Advokaters jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister. Väljer du att anlita någon av oss kommer ditt ombud att hjälpa och företräda dig rörande de juridiska frågor som uppkommer under ärendets gång. Vi har som målsättning att först försöka hitta lösningar utan att behöva ta hjälp utav domstol. I många fall täcker rättskyddet i en försäkring eller rättshjälp merparten av kostnaderna för ombudet.

Biträde vid upprättande av avtal och andra familjerättsliga handlingar

Det kan vara av stort värde att redan innan någon separation är aktuell reglera hur man önskar att frågor vid en eventuell framtida separation ska lösas. Detta kan ske genom att det t.ex. upprättas samboavtal, äktenskapsförord och gåvobrev.

Du är välkommen att kontakta oss för tidsbokning för ett första rådgivningsmöte där du och juristen närmare kan gå genom de frågor just du behöver hjälp med.