Skip links

Civilrätt

Civilrätt

Ombud

Tvister kan uppstå såväl i privata som i det kommersiella livet. Det kan ofta vara klokt att anlita ett juridiskt ombud för att hjälpa till att när problem uppstått. Dessutom kan ett ombud verka i förebyggande syfte genom att motverka att tvist överhuvudtaget uppstår.

Våra medarbetare åtar sig uppdrag som ombud och erbjuder juridisk rådgivning och inom rättsområdena skadeståndsrätt, avtals- och köprätt samt fastighetsrätt. I vissa fall finns möjlighet att få större delen av ombudskostnaderna täckta genom rättskyddet i en försäkring eller genom statlig rättshjälp. Självklart kan du kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka möjligheterna att få rättsskydd eller rättshjälp i just ditt ärende.