Skip links

Brottmål

Brottmål

Försvarare

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du anhålls. Du kan också i andra fall ha rätt till en offentlig försvarare beroende på omständigheterna i fallet.

Försvararsadvokatens roll är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. För att försvararen ska kunna ge så bra hjälp som möjligt är det bra att han eller hon kommer in tidigt under förundersökningen.

Om du vill ha en offentlig försvarare kan du säga detta direkt till polisen eller till åklagaren när som helst under förundersökningen, till exempel inför ett polisförhör. Om du vill ha en särskild försvarsadvokat har du rätt att begära att få just den advokaten. Det är domstolen som beslutar om du har rätt till en offentlig försvarare.

Kostnaderna för en offentlig försvarare bärs i första hand av staten. Du kan även välja att anlita en privat försvarare, till exempel om du inte har rätt till en offentlig försvarare. Kostnaderna för försvarsadvokaten får du då i första hand, stå för själv.

Samtliga advokater hos Fria Advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och privat försvarare.

Målsägandebiträde

Den som utsatts för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde, vilken utses av tingsrätten. Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet och lämna stöd och hjälp till målsäganden under förundersökningen och vid efterföljande rättegång. I målsägandebiträdets arbetsuppgifter ingår bland annat att föra talan om skadestånd.

Har du utsatts för brott och är i behov av rättsligt biträde har du själv rätt att lämna förslag på vem du vill ska utses som målsägandebiträde. Du kan vända dig direkt till polisen med ditt önskemål redan i samband med polisanmälan. Ett målsägandebiträde bekostas i princip alltid av staten.

Samtliga jurister hos Fria Advokater åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan tingsrätten utse en särskild företrädare för barnet. Den särskilde företrädaren övertar vårdnadshavarens roll under utredningen och eventuell efterföljande rättegång genom att föra barnets talan. I uppdraget som särskild företrädare ingår bland annat att föra en eventuell talan om skadestånd.

Fria Advokaters jurister åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Ombud vid resningsansökningar och rättsutredningsuppdrag

Hos Fria Advokater finns stor erfarenhet av resningsansökningar. Vi åtar oss även straffrättsliga rättsutredningsuppdrag för såväl företag som privatpersoner.