Skip links

Asyl- och utlänningsrätt

Asyl- och utlänningsrätt

Offentligt biträde och ombud

För att få rätt att vistas eller arbeta i Sverige för en längre eller kortare tid kan en utländsk medborgare vara tvungen att ansöka om tillstånd. I vissa ärenden, exempelvis asylärenden, har sökanden ofta rätt till ett offentligt biträde. Det är då staten som betalar kostnaden för biträdet. Den sökande kan i andra fall anlita privat ombud. Exempel på ärendetyper då sökanden inte har rätt till ett offentligt biträde men naturligtvis har möjlighet att anlita ett privat ombud är vid ansökan om visum eller svenskt medborgarskap.

Juristerna på Fria Advokater åtar sig uppdrag som offentliga biträden/privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap.